Sastanak Stručne radne grupe, Gradska općina Kopar, 17.12.2015.