write an essay about special moment in my life write my essay toronto case study help science buy custom paper term dissertation structure uk good topics for argumentative research papers

Prijedlog prostornog uređenja obale (gradska riva) u Gradu Puli - prijenos dobre prakse grada Kopra (Pula, Kopar)

Glavna aktivnost Grada Pule u projektu PUT-UP ISTRE je bila izrada Idejnog projekta uređenja gradske rive u Puli. Idejni projekt je sastavljen od Idejnog projekta arhitekture, idejnog građevinskog projekta, idejnog projekta odvodnje i navodnjavanja, idejnog projekta elektroinstalacija, idejnog projekta opreme i hortikulture i idejnog projekta izmještanja željezničkih tračnica te je prethodno izrađen Elaborat zaštie okoliša.