Potpisivanje sporazuma o partnerstvu u Puli 18.05.2015.