personal statement writer service great short essays online dissertation journal publication essay on buying my first car college application essay writing service introduction oxbridge writers essays nursing maybe cheap essay papers online homeworkhelp victorians homework doesnt help help writing a concept paper

Aktivnosti

Radni paket (RP) 1: Upravljanje i koordinacija

1.1. Potpisivanje ugovora o financiranju i partnerstvu
1.2. Vođenje i koordinacija projektnih partnera
1.3. Praćenje i izvještavanje o izvođenju projekta
1.4. Ex post evaluacija

Radni paket (RP) 2: Uspostavljanje zajedničke razvojne vizije i koncepta Istre na sadržajno ključnim područjima (promet, turizam, poljoprivreda, gospodarske zone, priroda)

2.1. Formiranje Stručne radne grupe -1 predstavnik partnera (Zavoda za prostorno uređenje, UL-Fakulteta za arhitekturu, Općine Kopar i RRC-a) i Istarske županije kao Pridruženog člana te 1 vanjski stručnjak imenovan od Zavoda, sveukupno 6 osoba)
2.2. Inventarizacija sadržaja i analiza postojećih razvojnih dokumenata i priprema zajedničkog pregleda regionalnih prostornih sadržaja za identifikaciju i prijedlog vizije i koncepta razvoja Istre
2.3. Provođenje ankete na teritoriju
2.4. Sistematiziranje dobivenih podataka, identifikacija specifičnih i problematičnih područja u odnosu na prostorne mogućnosti i okoliš
2.5. Postavljanje koncepta razvoja Istre po sadržajnim sklopovima promet, turizam, poljoprivreda , gospodarsko-razvojne zone,priroda, s prostornim umetanjem djelatnosti
2.6. Predstavljanje i usklađivanje Studije zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre po sadržajnim sklopovima promet, turizam, poljoprivreda , gospodarsko-razvojne zone,priroda, s prostornim umetanjem djelatnosti

Radni paket (RP) 3: Koncept prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za posebno zaokružene prostorne cjeline Obala, Granično područje te za razvojne centre Buzet, Pula i Kopar

3.1. Analiza stanja posebnih prostornih cjelina obala, granično područje , razvojni centri Buzet, Pula i Kopar po posebnim razvojnim pitanjima ovisno o ključnim potrebama zaokruženih područja.
3.2. Na bazi dobivenih smjernica iz Studije koncepta razvoja istre po 5 sadržajnih sklopova, izraditi prijedlog prostornih smjernica za studije: prostorne cjeline obala, granično područje te određivanje ključnih razvojnih sadržaja za te dvije prostorne cjeline.
3.3. Priprava prijedloga prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja centara Kopar i Buzet kao okvira za određivanje odvojenih posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje za razvojne centre Buzet i Kopar
3.4. Priprema prijedloga prostornog uređenja obale (gradske rive) u gradu Puli i prijenos prakse iz Kopra kao primjera dobre prakse za Istru
3.5. Javna rasprava stručnih podloga i usklađivanje s nacionalnim organima, regijom i susjednim regijama o prijedlozima prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja na razini cijele Istre

Radni paket (RP) 4: Potpomognuto zajedničko planiranje razvoja kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini i među razvojnim partnerima

4.1. Zajedničke press konferencije
4.2. Izrada logotipa projekta
4.3. Izrada web stranice projekta
4.4. Brošura o projektu s naslovom “IN(SEA)SIDE ISTRIA“
Cilj brošure je sažeti i predstaviti Koncept razvoja Istre sa posebnim naglaskom na granično područje, obalu i razvojne centre.
4.5. Stručni seminar „Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša“
4.6. Sadržajna promocijska građa o konceptu razvoja Istre i posebnim zaokruženim područjima