writing essay love commercial aquaponics business plan ottawa u essay help benjamin banneker essay help term paper eating disorders admission essay writing high school students interior design essay essay writing criteria for judging divisional sales manager resume analytical research paper help

Rezultati

Neposredni učinci („outputi“):

 • Uspostava 1 stručne skupine
 • 1 studija o zajedničkom konceptu prostornog razvoja Istre s konceptom razvoja za područja prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarstva, prirode
 • 2 zajednička prekogranična predstavljanja zajedničkog koncepta razvoja Istre i pojedinih sadržajnih paketa
 • 2 studije prostornih smjernica i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za prostorne jedinice obalu i pogranično područje (1 za obalno, 1 za pogranično područje)
 • 1 studija prostornih smjernica i ishodišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja povezivanja gradova Kopra i Buzeta
 • 1 studijsko putovanje
 • 1 brošura - skraćena verzija prijedloga specifičnih smjernica sa sadržajem prometa i turizma Buzeta
 • 1 prijedlog prostornog uređenja obale u gradu Puli
 • 1 javno predstavljanje usklađenih stručnih osnova za prostorno uređenje jedinica: obalno i pogranično područje te gradova Buzeta, Pule i Kopra
 • 1 stručni seminar "Održivo upravljanje prostorom u cilju zaštite okoliša"
 • 1 brošura na tri jezika o projektu pod nazivom "IN (SEA) SIDE ISTRA"
 • 3 vrste letaka različitog sadržaja
 • 4 konferencije za javnost
 • 1 internetska stranica i logo projekta
 • 1 završno evaluacijsko izvješće