writing essay for graduate school admission travel nurse assignments essay on agents on political socialization dissertation film production essay about goals in life dissertation filing ucsb categorizing in dissertation writing sociology papers

O projektu

Naziv projekta: Prostorno uređenje teritorija - unutrašnjost i priobalje Istre
Akronim: PUT-UP ISTRE
Prioritet: "Održivo upravljanje prirodnim resursima Zaštita okoliša"
Vodeći partner: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Država vodećeg partnera: Hrvatska
Projektni partneri: Mjesna općina Kopar, Grad Pula, Regionalni razvojni centar Kopar, Sveučilište u Ljubljani-Fakultet za arhitekturu, Grad Buzet
Uključene regije: "Slovenija: Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija, Osrednjeslovenska regija
Hrvatska: Istarska županija"
Datum početka – Datum završetka: 02.02.2015-01.05.2016.
Ukupni proračun operacije 679.227,07 €
Zatraženi iznos IPA sredstava 577.343,00 €

Područje Istre (HR i SL) ima zajedničke geološke, klimatske, demografske, sociološke, gospodarske, prirodne, povijesne i kulturološke karakteristike. Zbog državnih administrativnih granica otežano je jedinstveno sagledavanje i planiranje razvoja, upravljanje prostorom i zaštita zajedničkih resursa na cijelom području Istre.

Nosioci uređenja prostora su do sada surađivali na razini usmjeravanja korištenja prostora na razini strateških planova za Jadran i Mediteran, međutim, do razine usmjeravanja razvoja u prostoru do sada nisu došli. Usmjeravanje razvoja u prostoru kao zajedničkog prekograničnog zadatka bitno je u smislu zajedničkih i jasnih smjernica, koje, na izvedbenoj razini imaju vrlo veliki značaj. Upravo su zajedničke smjernice za uređivanje sadržaja ključne za ovaj projekt, jer se radi o nedjeljivom prostoru kojeg je potrebno zajednički osmisliti (na nivou dvije države) te odgovarajuće uravnotežiti razvoj pograničnog područja, što u konačnici rezultira bolje razvijenim i osmišljenim europskim prostorom.

Ciljevi

Opći prekogranični ciljevi  

Projekt podupire postizanje čak tri strateška cilja Programa prekogranične suradnje Hrvatska/Slovenija. S uspostavljanjem održivog regionalnog razvojnog koncepta Istre želi se postići učinkovito upravljanje prostorom i prirodnim resursima te postići učinkovite javne usluge i infrastrukturu.

To će lokalnim i regionalnim čimbenicima omogućiti da prekogranične izazove rješavaju zajednički, pomoći će u zajedničkom prekograničnim djelovanju da se prevladaju nedostaci u regionalnom razvoju uzrokovani državnim granicama i podržati razvoj i promicanje prekograničnog područja te zajedničkog identiteta Istre pa i cijelog pograničnog područja.

Posebni prekogranični ciljevi:

  • S evidentiranjem i vrednovanjem dosadašnjih razvojnih i prostornih planova prezentirati će se zajednička razvojna vizija i koncept Istre kao cjeline sa zaokruženim područjima prometa, turizma, poljoprivrede, gospodarskih zona i prirode.  
  • Postavljena će biti prostorna usmjerenja i polazišta za definiranje ključnih razvojnih sadržaja za cijelu Istru i posebno za zaokružene prostorne cjeline: obala, pogranično područje i razvojni gradovi: Buzet, Pula i Kopar.
  • Bit će podržano zajedničko planiranje kroz promociju zajedničkog planiranja na lokalnoj razini  i među razvojnim partnerima.